Friday, 18 June 2021

SUMMER ACTIVITIES FOR 2nd GRADE

 Hello children!!! 

English course is over, and you have worked a lot, so I desire you the best summer ever. This year has been hard but I have been very glad with you being my students.

I am very happy if I have teach you something or at least if in some way I have make you happier.

I have been very happy and I have enjoyed a lot teaching you.

Enjoy summer, charge batteries again and we see you back next course (if not as your teacher, in school), you can come to me anytime you need.

Here I leave you some activities in case you want to practice or review English in summer. But the most important work is ENJOY, ENJOY and ENJOY!

Lots of virtual hugs and kisses!!!

Teacher Iratxe

Kaixo umeak!!! 

Ingeleseko kurtsoa amaitu da eta asko lan egin duzue, horregatik uda hoberena opa dizuet. Urte hau gogorra izan da baina oso harro egon naiz zuek nire ikasleak izaten.

Oso poxik nago zerbait irakatsi badizuet edo behintzat, edonola poztu bazaituztet.

Ni oso poxik egon naiz eta asko disfrutatu dut zuei irakasten.

Disfrutatu uda, pilak kargatu berriro eta datorren kurtsoan berriro ikusiko dugu elkar (ez bada zuen teacher izaten, eskolan), edozein momentutan niregana etorri ahal zarete.

Hemen lan batzuk uzten dizkizuet Ingelesa praktikatu edo birpasatu nahi baduzue udan. Baina lanarik importanteena da DISFRUTATU, DISFRUTATU eta DISFRUTATU!!!

Besarkada eta musu birtual asko!!!

Teacher Iratxe


SUMMER WORKSHEETS

No comments:

Post a Comment